bel: 06 - 243 84 983 of mail naar: info@dewoudenadvies.nl

Privacyverklaring DE Wouden Advies

Artikel 1: Inleiding

Hieronder vindt u de privacyverklaring van De Wouden Advies. Wij zijn gevestigd aan de Rijksstraatweg 136 te Hurdegaryp en we staan ingeschreven onder KvK-nummer 71521526.

In deze privacyverklaring zetten we uiteen hoe we omgaan met uw persoonsgegevens. Ons beleid voldoet aan de AVG/GDPR wetgeving.


Artikel 2: Persoonsgegevens

2.1 De Wouden Advies verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Naam
  • Adres
  • Woonplaats
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres


Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

  • Het verlenen en factureren van onze diensten
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Het verstrekken van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen (denk hierbij aan de Belastingdienst)

2.2 Als u informatie bij ons inwint en geen klant wordt dan bewaren wij uw persoonsgegevens niet. E-mails die u naar ons stuurt worden na beantwoording verwijderd als u besluit geen klant te worden.


Artikel 3: Recht op inzage en rectificatie

U mag te allen tijde de gegevens die De Wouden Advies van u heeft verzameld inzien of wijzigen als ze onjuist zijn. Hiervoor kunt u contact opnemen via het telefoonnummer of mailadres op deze website.


Artikel 4: Derden

4.1 De Wouden Advies verstrekt uw gegevens niet zonder uw toestemming aan derden.
4.2 Als u toestemming heeft gegeven om uw persoonsgegevens met derden te delen dan heeft u het recht deze weer in te trekken.
4.3 Uitzondering op 4.1 en 4.2 is een verzoek van de Belastingdienst. Uw persoonsgegevens kunnen als bewijs voor onze omzet met hun worden gedeeld.
4.4 Voor het leveren van de diensten maakt De Wouden Advies gebruik van clouddiensten. Om er voor te zorgen dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan zijn er verwerkersovereenkomsten afgesloten met deze dienstverleners.


Artikel 5: Website

De Wouden Advies houdt op haar website geen bezoekgegevens bij die tot een persoon herleidbaar zijn. Wij maken wel gebruik van analyse cookies. Verder maken wij gebruik van Google Analytics maar hebben het delen van de gegevens uitgezet. Tevens hebben wij een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten.

Artikel 6: Bewaartermijn

De in artikel 2 genoemde persoonsgegevens bewaren wij 7 jaar. Dit doen wij omdat de Belastingdienst tot 7 jaar terug om administratie en facturen kan vragen als bewijs voor de omzet.


Artikel 7: Beveiliging

De Wouden Advies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.


Artikel 8: Klachten
Bij een schending van uw privacy heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.